Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informator dot. uprawnień wyborców niepelnosprawnych

Drukuj PDF

Poniżej umieszczamy informację przesłaną przez  Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego :

 

W związku z realizacją projektu  „Pełnosprawny wyborca”, którego celem jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w głosowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a) oraz badanie dostępności gminy dla tych osób (przystosowanie architektoniczne, dostęp do informacji publicznej), przygotowaliśmy dla Państwa w pełni dostępny Informator Wyborczy, będący kompendium wiedzy na temat udogodnień w głosowaniu  wyżej wspomnianych grup wyborców.

 

Informator został przygotowany także w wersji uproszczonej, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w Polskim Języku Migowym dla osób z niepełnosprawnością słuchową:

 

http://www.pelnosprawnywyborca.firr.org.pl/?p=78

 

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Drukuj PDF

W związku z pismem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej informujemy, że Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje program Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Program to bezpośrednie wsparcie rodzin prowadzące do zwiększenia szans rozwoju dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych. 

Więcej informacji 

 

Informacja o awarii

Drukuj PDF

W związku z zawiadomieniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Blizne informujemy o awarii Stacji Uzdatniania Wody w Jasienicy Rosielnej. Woda, która jest w wodociągu wiejskim jest niezdatna do spożycia należy ją wykorzystywać tylko do celów sanitarnych. Wodę do celów spożywczych można odbierać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w miejscowości Blizne. Po usunięciu awarii również poinformujemy.

 

 

Uczniowie z terenu gminy zebrali prawie 250 kg zużytych baterii

Drukuj PDF

 

Do akcji  zbiórki zużytych baterii aktywnie włączyły się wszystkie  przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja  z terenu gminy Jasienica Rosielna. Do dnia zakończenia akcji tj. do 15 października 2014r.  uczniowie i wychowankowie zebrali prawie 250kg zużytych baterii.

Baterie te zostały odebrane przez uprawnioną firmę i poddane zostaną recyklingowi.

Mamy nadzieję, że akcja ta, oprócz tego, że ochroniła środowisko przed  zanieczyszczeniem bardzo groźnymi  substancjami chemicznymi, to podniosła również świadomość ekologiczną  jej uczestników.

Bardzo dziękujemy dyrekcji  i nauczycielom za zachęcenie  dzieci i uczniów oraz ich rodziców do udziału w Akcji.

 - Pamiętaj!

- Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów wraz z innymi odpadami.

- Zostawiaj te produkty w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i punktach zbiorczych.

- Punkty zbiorcze w przypadku baterii i akumulatorów małogabarytowych znajdują się w wielu placówkach oświatowych, obiektach handlowo - usługowych, Urzędzie Gminy

- W przypadku baterii i akumulatorów o większych gabarytach powinny być one wystawione na zbiórce objazdowej ( wiosna, lato) lub dostarczone do PSZOK .

 

Ogłoszenie

Drukuj PDF
 

Uroczystość poświecenia i oddania do użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Blizne

Drukuj PDF

Uroczystość poświecenia i oddania do użytkowania sieci wodociągowej  w miejscowości Blizne

Więcej…
 

Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Drukuj PDF

Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 


                               Ogłoszenie                        Programu współpracy                  Formularz konsultacji                  
 

Bądź widoczny – będziesz bezpieczny

Drukuj PDF
 

Zbiórka zużytych baterii

Drukuj PDF

W związku  z prowadzoną kampanią edukacyjną mającą na  celu podnoszenie świadomości ekologicznej  społeczeństwa w zakresie prawidłowego  postępowania  z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów, informujemy, że we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy, w Urzędzie Gminy oraz w większości sklepów na terenie gminy w których są do nabycia baterie, zostały rozstawione pojemniki na zużyte baterie.

  Przypominamy, że zużyte  baterie są odpadami  niebezpiecznymi i  stanowią poważne zagrożenie dla naszego środowiska, ponieważ zanieczyszczają one glebę metalami ciężkimi. Powoduje to, że w pobliżu takich wysypisk notuje się podwyższone koncentracje kadmu, miedzi, chromu, ołowiu czy rtęci. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy ze szkodliwości tego rodzaju odpadów na nasze zdrowie. Nie zdajemy sobie sprawy, że jedna tylko bateria może zanieczyścić aż 400 l wody lub 1 m3 gleby.


Bardzo groźne są baterie cynkowo-rtęciowe stosowane w zegarkach i kalkulatorach, ponieważ zawierają ok. 30% rtęci. Rtęć kumuluje się w wątrobie, nerkach i jądrach, najdłużej zalega w mózgu – gdyż okres jej półtrwania wynosi ponad rok. Przenika również przez łożysko, jest częściowo wydzielana z mlekiem matki. Powoduje denaturację białek, inaktywację enzymów, uszkodzenia tkanek np. nerek i mózgu oraz choroby skóry. Powoduje również uszkodzenia obwodowych nerwów czuciowych. Nawet kilka miligramów rtęci, która przeniknie do gleby lub wody może okazać się śmiertelną dawką dla człowieka.

Prosimy wszystkich mieszkańców o włączenie się do akcji. 

 

 

 

 

Jubileusz 100 - lecia urodzin

Drukuj PDF

 W dniu 28 sierpnia 2014 roku mieszkanka wsi  Blizne w Gminie Jasienica Rosielna obchodziła setną rocznicę urodzin.

Więcej…
 


Strona 3 z 14


Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Imieniny

Środa, 7 czerwca 2023 roku.
Imieniny obchodzą:
Antoni, Ciechomir,
Jarosław, Lukrecja,
Paweł, Robert,
Roberta, Wiesław,
Wisław.
Do końca roku zostało 208 dni.

 


ZPORR

 

 


Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360