Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu odpadów

Drukuj PDF

Gmina Jasienica Rosielna osiągnęła  następujące poziomy recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku  oraz ograniczenia masy  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  i przekazywanych do składowania w 2012r.:

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacjii kierowanych do składowania w 2012r. - 2,03% ( poziom wymagany -  nie więcej niż 75%)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012r. - 33,35% ( poziom wymagany - co najmniej 10%)

 

Ogłoszenie

Drukuj PDF

Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

           więcej informacji

 

XXXIII sesja Rady Gminy w dniu 29 listopada 2013r.

Drukuj PDF

Na dzień 29 listopada  2013r. została zwołana XXXIII  sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

Więcej…
 

Szlachetna Paczka

Drukuj PDF

 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Drukuj PDF

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” działające na terenie gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Jasienica Rosielna, Haczów, Nozdrzec informuje o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Więcej…
 

Zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów.

Drukuj PDF
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” zaprasza mieszkańców powiatu brzozowskiego na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców tzw. małych projektów, nt. Zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów. 
Więcej…
 

Informacja w sprawie usuwania popiołu z nieruchomości zamieszkałych

Drukuj PDF
Przypomina się, że popiół nie może być  gromadzony w workach na odpady zmieszane ( czarnych). Musi być on gromadzony w odrębnych pojemnikach i oddawany  w Punkcie  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie  uruchomiony na oczyszczalni ścieków w Bliznem. O godzinach otwarcia Punktu poinformujemy odrębnym komunikatem.
 

Akcja usuwania dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Jasienica Rosielna

Drukuj PDF

W ubiegłym tygodniu  udało się nam  zlikwidować dwa dzikie  wysypiska śmieci : Na Górze Św. Michała w Bliznem oraz przy drodze Na Buka w Orzechówce.

  Wysypisko "Na Buka" przed akcją

 Dzięki podjęciu współpracy z Fundacją "Tradycyjna Zagroda" zs w Manasterzu i podpisaniu umowy o strategicznej współpracy partnerskiej  przy realizacji projektu: Wybieram.CzystePogorze.pl-eko-sieć w działaniu!  pozyskaliśmy środki  na usunięcie ( na razie) dwóch dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy.

 W czasie ....        ... i po sprzątaniu.

Mamy  nadzieję, że w przyszłości  uda nam sie zlikwidować kolejne - już niestety zlokalizowane wysypiska. Apelujemy  do wszystkich mieszkańców Gminy o nie wyrzucanie odpadów w miejsca niedozwolone. Ilość oddawanych  odpadów komunalnych nie jest limitowana, w ramach opłaty  dostarczana jest  potrzebna ilość worków przez firmę wywozową, więc  wszystkie odpady z nieruchomości zamieszkałych  prosimy oddawać  w sposób zgodny z Regulaminem  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na zauważone przypadki podrzucania śmieci przez inne osoby i zgłaszania tego faktu do Urzędu Gminy  lub bezpośrednio na Policję tel. alarmowy 112.

Relacja ze zbiórki w Bliznem pod adresem: http://www.wolontariat.czystepogorze.pl/wolontariat/blizne-31102013r/dwa-punktu-zrzutow-posprzatane.html 

 

XXXII sesja Rady Gminy w dniu 5.11.2013r.

Drukuj PDF

Na dzień 5 listopada 2013r. zwołana została XXXII sesja Rady Gminy.  

Porządek obrad sesji:

Więcej…
 

Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Drukuj PDF

Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 więcej informacji

 


Strona 7 z 14


Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Imieniny

Środa, 7 czerwca 2023 roku.
Imieniny obchodzą:
Antoni, Ciechomir,
Jarosław, Lukrecja,
Paweł, Robert,
Roberta, Wiesław,
Wisław.
Do końca roku zostało 208 dni.

 


ZPORR

 

 


Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360