Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna Położenie

Położenie gminy

Drukuj PDF

 

 

Gmina Jasienica Rosielna jest położona w regionie Pogórza Środkowobeskidzkiego, w subregionie zwanym Pogórze Dynowskie a dokładnie w południowej części województwa podkarpackiego i w północno-wschodniej części powiatu brzozowskiego, która od północy graniczy z gminą Domaradz, od wschodu z gminą Brzozów, od południa z gminą Haczów, a od zachodu z gminą Korczyna. 

Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźba terenu gdyż około 95% obszaru gminy jest terenem falistym o krajobrazie wyżyn i pogórzy krzemianowych.  

 

Powierzchnia gminy ogółem wynosi 5755 ha. Występują w niej trzy rodzaje rzeźby: pas ciągnący się środkiem obszaru gminy wzdłuż doliny rzeki Stobnicy posiada rzeźbę płaskorówninną, charakteryzującą się fragmentami niskofalistymi i niskopagórkowatymi, o wysokościach względnych od 3 do 20 m z przewagą nachyleń od 2 do 60oPas terenu przyległy od zachodu do doliny Stobnicy charakteryzuje się falistą i pagórkowatą rzeźbą terenu z fragmentami niskofalistymi i niskopagórkowatymi o wysokościach względnych od 20 - 50 m z przewagą nachyleń od 4 do 8oZaś na krańcach wschodnich i zachodnich gminy, obejmujących zachodnią część Woli Jasienickiej oraz wschodnią część Bliznego, spotykamy obszar o rzeźbie wzgórzowej z fragmentami wysokopagórkowatej o wysokościach względnych 35 - 100 m z przewagą nachyleń stoków od 8 do 15o.

 

Od zachodu i południa gmina otoczona jest wałem wzgórz wchodzących w skład pasma Suchej Góry (wys. 591m). Od wschodu obszar ten ogrodzony jest pasmem wzniesień wzdłuż doliny Stobnicy ciągnących się od Domaradza w kierunku południowego wschodu w stronę doliny Sanu z kulminacją na górze Św. Michała nad centrum Bliznego. Najwyższe wzniesienie na terenie gminy znajduje się w Woli Jasienickiej jest to góra Połom posiadająca  wysokość 455 m n.p.m. 

Zajmująca północno-wschodnią część powiatu brzozowskiego Jasienica Rosielna jest gminą o dobrze rozwiniętej komunikacji i infrastrukturze komunalnej. Przez jej teren przebiegają ważne drogi przelotowe: do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku oraz w Bieszczady. Nie ma tu większych zakładów przemysłowych, lecz dominującą rolę odgrywa rolnictwo oraz związane z nim drobne przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowe.  

Gmina Jasienica Rosielna to gmina o czystym środowisku, pięknym krajobrazie, wspaniałych bogato wyposażonych obiektach zabytkowych, wypoczynkowych i sportowych. Jest ona niewątpliwie jednym z najbardziej malowniczych zakątków Pogórza Dynowskiego a unikalne warunki geograficzne, przyrodnicze, bogata historia oraz potencjał rozwojowy stanowią o jej atrakcyjności.

 

 

Zmieniony: Piątek, 01 Sierpień 2014 07:21  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360