Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia gminy

Drukuj PDF

Gmina Jasienica Rosielna to okolica w powiecie Brzozów na Podkarpaciu posiadająca malowniczy krajobraz, wiele tradycji, zabytków oraz własną historię. Nazwa Gminy wywodzi się od miejscowości Jasienica Rosielna, w której skład wchodzą cztery sołectwa: Jasienica Rosielna, Blizne, Orzechówka i Wola Jasienicka.  

Jasienica Rosielna

Nazwa wsi pochodzi od drzewa jesion lub zagajnika (skupiska) jesionów, wśród których założono wioskę. O Jasienicy najwcześniej wzmiankę możemy odnaleźć w 1420 roku a następnie 1442 roku, w którym to czasie wieś wchodziła w skład posiadłości Marcina Kamienieckiego. Wśród późniejszych właścicieli Jasienicy wraz z przyległymi dobrami stanowiącymi niegdyś część dóbr odrzykońskich czyli kamienieckich, występują nazwiska Betmanów, Bonerów, Firejów, Tarnowskich, Wierzbowskich, Załuskich i Wysockich. W roku 1727 król August II udzielił Stanisławowi Wierzbowskiemu zezwolenia na założenie miasta Jasienica, nadając prawa magdeburskie oraz przywilej odbywania jarmarków. Jasienica posiadała prawa miejskie do końca I wojny światowej. Po śmierci żony oraz dzieci Stanisław Wierzbowski przekazał swojej dobra siostrze Ludwice, żonie Hieronima Załuskiego i tak przez wiele lat wieś należała do rodu Załuskich. W roku 1881 dobra jasienickie otrzymała w spadku po Józefie Załuskim wnuczka Zofia Załuska żona Stanisława Wysockiego. I tak odziedziczony piękny dwój Jasienicki będący częścią parku stanowił własność rodziny Wysockich. 25 lutego 1917 roku dwór spłonął pozostawiając jedynie fragmenty kolumnowe partyku a na terenie parku w 1987 roku wybudowano i oddano do użytku budynek, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury istniejący do dnia dzisiejszego. Do 1926 roku wieś nosiła nazwę Jasienica a jej ostatni dziedzic Stanisław Wysocki w 1928 roku wnioskował o dodanie do historycznej nazwy wsi drugiego członu Rosielna, pochodzący od nazwy przepływającego przez nią potoku. 

Blizne

Wieś pięknie położona w dolinie rzeki Stobnicy, na wschód od Jasienicy Rosielnej. W akcie lokacyjnym wsi z 1336 roku po raz pierwszy pojawiła się nazwa Blizne. W tym przypadku nie dotyczyła ona jednak osady lecz lasu, w którego granicach zasadźca Falko mógł założyć nową wieś. Zbiegiem lat nazwy zaczęto używać do określenia wsi a dowodem jest dokument pochodzący z 1402 roku, mówiący o nabyciu części Bliznego przez biskupa przemyskiego Macieja Janinę. Z nazwą i powstaniem wsi Blizne wiąże się pewna legenda otóż z okazji przyłączenia Rusi do Polski, król Kazimierz Wielki urządził wielkie łowy w Puszczy Karpackiej. Przebywając w dolinie Stobnicy, drużyna króla tropiła dzikiego zwierza a siedzący na koniu król Kazimierz został zaatakowany przez potężnego niedźwiedzia. W ostatniej chwili, gdy wydawało się, że nie ma już ratunku dla króla, jeden z jego oddanych towarzyszy rzucił się na pomoc i powalił niedźwiedzia. Monarcha nie ucierpiał, ale jego dzielny obrońca został ciężko ranny, po ranie pozostała blizna. W dowód wdzięczności król swemu wybawcy nadał w dożywocie las, w którym miało miejsce owe zdarzenie. W lesie założono wieś, którą odtąd zaczęto nazywać Blizne.

Orzechówka

Miejscowość położona na południe od Jasienicy, nad rzeką Stobnicą. Nie jest znana dokładna data powstania tej miejscowości, ponieważ nie zachował się dokument lokacyjny. Wiadomo jednak, że miejscowość ta istniała w 1420 roku, ponieważ biskup przemyski w dokumencie z 1 lutego 1420 roku potwierdza plebanowi Mikołajowi z Bliznego wyrok polubowny w sporze z Henrykiem Kamienieckim o dziesięciny z Orzechówki i Jasienicy. W późniejszym okresie właścicielami wsi byli: Boguchwał z Orzechówki (1424-1444), Bogusław z Orzechówki (1468), Marczysz z Orzechówki (1487), Bartolomeo Oględowski (1499). Nazwa miejscowości wywodzi od wyrazów: ''orzechowy,'' "orzech", gdyż przepływający przez wieś potok w XV i XVI wiekach zwany był "Orzechownicza".

Wola Jasienica

Jest to jedna z niewielkich, malowniczo położonych miejscowości w kotlinie śródgórskiej, na zachód od Jasienicy Rosielnej. Informacje o tej miejscowości po raz pierwszy pojawiły się w  1460 roku określając ją wówczas jako „Nowa Jasienica” lub „Jasienicka Wola”. Przed wielu laty wieś była małą osadą, którą zamieszkiwali Rusini bądź Ukraińcy. Epidemia cholery wyludniła całkowicie osadę, jednak z biegiem lat do wyludnionej wsi zaczęli przybywać rodziny, które znajdowały dach nad głowa i warunki do życia. Ziemie na której mieszkali osadnicy, należały do Jaśnie Pana, mieszkającego w sąsiedztwie wsi Jasienica Rosielna. Mieszkańcy osady zwrócili się do właściciela tych ziem z prośba by pozwolił im zamieszkać i uprawiać te tereny. Tak więc „z woli Jaśnie Pana” powstała wieś Wola Jasienicka – w nazwie upamiętniająca wolę ofiarodawcy.

Zmieniony: Piątek, 01 Sierpień 2014 07:26  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360