Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna Infrastruktura

Infrastruktura

Drukuj PDF

Dostępność komunikacyjna stanowi jeden z podstawowych warunków skutecznego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy tak więc ogólna sieć dróg publicznych na terenie gminy wynosi 85,4 km, w tym drogi:

- krajowe 5,7 km 
- wojewódzkie 6,0 km
- powiatowe 30,6 km
- gminne 43,1 km

Po za siecią dróg publicznych na terenie gminy przebiegają również drogi dojazdowe do pól – drogi wiejskie, których łączna długość wynosi 195,0 km. Drogi powiatowe i gminne łączą miejscowość Jasienicę Rosielną z drogą krajową nr 9 Radom - Barwinek jako droga międzynarodowa E - 371, przebiegając w zachodniej części miejscowości Orzechówka stwarzając bezpośrednią możliwość dogodnego połączenia komunikacyjnego z przejściem granicznym w Barwinku, przez który odbywa się międzynarodowy tranzyt turystyczny i towarowy a także z stacją kolejową towarowo - osobową znajdującą się przy drodze w Targowiskach oraz z drogą wojewódzką nr 886 Domaradz – Sanok, prowadzącą w kierunku Bieszczad. Przebiegające przez teren Jasienicy Rosielnej drogi to ważne w znaczeniu krajowym szlaki komunikacyjne stwarzające dogodne połączenie, które sprzyja walorom gminy.

Sieć gazowa średnioprężna pokrywa gminę i zapewnia dopływ gazu ziemnego do wszystkich gospodarstw w 112,9 km. Ten rodzaj nośnika stosuje się w gospodarstwach domowych w zasadzie do celów kuchennych i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, rzadko do ogrzewania pomieszczeń. Dominują domowe kotłownie c.o. na paliwo stałe: węgiel lub drewno, albo mieszane. Natomiast dostępność do sieci energetycznej posiadają wszystkie gospodarstwa domowe. Sieć energetyczna jest w pełni zmodernizowana, dlatego też system energetyczny w miejscowościach na terenie gminy znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym.

Dla potrzeb gminy funkcjonuje gminna oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepustowości 1000 m3/d typu HYDROCENTRUM zlokalizowana w miejscowości Blizne, stwarzająca możliwość podłączenia sieci kanalizacyjnej z wszystkich miejscowości gminy. Obecnie zostały wykonane przyłącza kanalizacyjne w aglomeracji Jasienica Rosielna w 92,2 km. W gminie istnieje jeszcze jedna oczyszczalnia o przepustowości 2 x 125 m3/d stanowiąca własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej

Na terenie gmina wybudowana została sieć wodociągowa o długości 5,1 km do której podłączonych jest około stu gospodarstw.

Największe inwestycje ostatnich lat:

a) w dziale oświaty:
 -  rozbudowa szkoły w Bliznem (segment dydaktyczny, basen, sala gimnastyczna, system grzewczy z wykorzystaniem energii
    niekonwencjonalnej – kolektory 
słoneczne),
 -  rozbudowa szkoły w Orzechówce (łącznik – część dydaktyczna, sala gimnastyczna z zapleczem, przebudowa - zmiana
    ogrzewania na gazowe),
 -  rozbudowa szkoły w Jasienicy Rosielnej (segment dydaktyczny, łącznik, sala gimnastyczna z zapleczem, przebudowa – zmiana
    ogrzewania na gazowe),
 -  remont – przebudowa szkoły w Woli Jasienickiej (zaplecza socjalne, zmiana ogrzewania na gazowe); 
b) w dziale ochrona środowiska:
 -  kanalizacja sanitarna wsi Blizne, Orzechówka i części wsi Jasienica Rosielna, 
 -  budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1000 m3/d;
c) w pozostałych działach:
 -  budowa zbiornika retencyjnego we wsi Blizne o pow. lustra wody 11,4 ha (dwa zbiorniki),
 -  przebudowa i remont dróg gminnych,
 -  budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem i częściowe przekazanie do użytku,
 -  racjonalna gospodarka odpadami 
 -  rewitalizacja Parku w Jasienicy Rosielnej 
 -  rozbudowa budynku Urzędu Gminy dla potrzeb Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej
 -  budowa Boisk Sportowych Orlik w miejscowości Blizne, Jasienica Rosielna i Orzechówka
 -  budowa Boiska Wielofunkcyjnego w miejscowości Wola Jasienicka  

 Wśród inwestycji planowanych trzeba wymienić:

a) zakończenie budowy kanalizacji we wsi Blizne,
b) kontynuowanie budowy kanalizacji we wsi Jasienica Rosielna,
c) przygotowanie i rozpoczęcie budowy kanalizacji we wsi Wola Jasienicka,
d) dalsza przebudowa i remont dróg gminnych,
e) dalsza budowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody. 

Zmieniony: Piątek, 25 Lipiec 2014 12:19  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360