Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna

XXVI sesja Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2013r.

Drukuj PDF

  Informujemy, że na dzień  26 kwietnia 2013r. o godz.14.00   zwołana została XXVI sesja  Rady Gminy  w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej.

Porządek obrad sesji:

 1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu  XXV  sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z realizacji  uchwał i wniosków  z poprzedniej  sesji.

5.      Informacja o pracy Wójta  Gminy w okresie między sesjami oraz  o działaniach inwestycyjnych gminy.

6.      Informacja o pracy komisji w okresie między sesjami.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:   

1)      wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

2)      zmian w  wieloletniej prognozie finansowej

3)      przedstawienia Radzie Gminy Jasienica Rosielna  oceny zasobów pomocy społecznej za 2012r. w Gminie Jasienica Rosielna

4)      Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Gminie Jasienica Rosielna na lata 2013-2016

5)      opłat za świadczenia  w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych

6)      nieodpłatnego przejęcia działki  nr 1510 położonej w  Jasienicy Rosielnej

7)      zmiany uchwały  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

8.      Zapytania i interpelacje radnych.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zakończenie sesji. 

Zmieniony: Środa, 23 Lipiec 2014 09:30  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360