Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy

Drukuj PDF

W dniu 26 kwietnia 2013r. odbyła się  XXVI  sesja Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej,na której  podjęto następujące uchwały:

 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna 

- w sprawie  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jasienica Rosielna na lata 2013-2016

- w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych  przez gminę przedszkolach

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna

- w sprawie  uchwalenia regulaminu  określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania    i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe  zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

Pełny tekst uchwał opublikowany jest na  stronie http://bip.jasienicarosielna.pl

Zmieniony: Środa, 23 Lipiec 2014 09:29  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360