Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna

Uchwały podjęte na XXIX i XXX sesji Rady Gminy

Drukuj PDF

W dniu 24 czerwca  2013r. odbyła się  XXIX  sesja, a w dniu 12 lipca 2013r.  odbyła się XXX sesja Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej na której  podjęto następujące uchwały:

- Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego  na realizacje zadania publicznego 

 - Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu  państwa na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia

- Uchwała w sprawie zakupu działek 

 - Uchwała w sprawie zakupu działki

- Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2013r.

-Uchwała w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

-Uchwała w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  gminy za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem  z wykonania  budżetu  za rok 2012

- Uchwała w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012

-Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej za 2012r.

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem za 2012r.

- Uchwała w sprawie upamiętnienia  rocznicy katastrofy smoleńskiej

 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Jasienica Rosielna z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji  do przetwarzania odpadów komunalnych

 - Uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksów boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” na terenie gminy Jasienica Rosielna.

 Na XXX  sesji  Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej podjęto następujące uchwały:

- Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

- Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

- Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy

- Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej 

 

 

Zmieniony: Środa, 23 Lipiec 2014 09:38  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360