Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Objazdowa zbiorka odpadów komunalnych

Drukuj PDF

Przypomina się mieszkańcom  Gminy o nadchodzącym terminie  zbiórki odpadów  wielkogabarytowych (meble, materace,  rowery, zabawki dużych rozmiarów, duże szyby), zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, zużytych opon,  przeterminowanych leków,  zużytych olejów, farb,  rozpuszczalników   i ich opakowań,  zużytej odzieży, akumulatorów i  baterii. Prosimy o wystawienie drobnych odpadów (leki i ich opakowania, opakowania po olejach, farbach, rozpuszczalnikach, zużytą  odzież , baterie)   we własnych  pojemnikach ( workach)  -  każdy rodzaj odpadów w osobnym worku.

Odpady rozbiórkowe i budowlane  z drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania  robót (w ilości maksymalnej 1m3 od jednej nieruchomości zamieszkałej na rok )  będzie można przekazać  nieodpłatnie dostarczając we własnym zakresie do Zakładu Transportowo- Remontowego w Bliznem po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tel. 13 43 05 555).

Zgodnie  z harmonogramem  wywozu odpadów zbiórka ta odbędzie się:

- w Bliznem – 24.09.2013r.;  wystawić do godz. 7.00

-w Jasienicy Rosielnej i Woli Jasienickiej  - 25.09.2013r.; wystawić do godz. 7.00

- w Orzechówce – 26.09.2013r.; wystawić do godz.7.00    

 Ze względów  bezpieczeństwa odpady te będą odbierane bezpośrednio z przed posesji, a w przypadku braku możliwości dojazdu do posesji - z  miejsc uzgodnionych z firmą wywozową po uprzednim zgłoszeniu  telefonicznym (tel.13 43 05 555).

Prosimy mieszkańców o zwrócenie uwagi na wystawione odpady, zwłaszcza odpady  niebezpieczne, aby nie były przedmiotem dewastacji.  Informujemy, że sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, baterie posiadają trujące substancje, które wydostają się do środowiska po ich uszkodzeniu.

Zmieniony: Wtorek, 01 Październik 2013 08:14  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360