Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna

XXXII sesja Rady Gminy w dniu 5.11.2013r.

Drukuj PDF

Na dzień 5 listopada 2013r. zwołana została XXXII sesja Rady Gminy.  

Porządek obrad sesji:

1.          Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.        Przedstawienie porządku obrad.
3.        Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Gminy.
4.        Informacja z realizacji uchwał i wniosków z XXXI sesji Rady Gminy.
5.         Informacja o pracy Wójta Gminy oraz o działaniach inwestycyjnych gminy od XXXI sesji .
6.         Informacja o pracy komisji w okresie między sesjami. 
7.         Podjęcie uchwał w sprawie:

1)         Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
2)      Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
3)      Nieodpłatnego przejęcia działki
4)      Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
5)       Uchwalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
6)      Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
7)       Zwolnień od podatku od nieruchomości
8)       Obniżenie ceny skupu żyta
9)       Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
10)      Zobowiązań do udostępnienia plenerowych placów fitness w gminie Jasienica Rosielna
11)      Zatwierdzenia zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Blizne na lata 2008-2015”
12)      Zatwierdzenia zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Jasienica Rosielna na lata 2008-2015”
13)      Zatwierdzenia zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Orzechówka na lata 2008-2015”
14)     Zatwierdzenia zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Wola Jasienicka na lata 2008-2015”

8.         Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych, wójta, skarbnika, sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne
9.         Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szk.2012/2013
10.       Zapytania i interpelacje radnych.
11.       Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12.       Wolne wnioski i informacje.
13.  Zakończenie sesji.

Zmieniony: Środa, 23 Lipiec 2014 08:52  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360