Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna

Zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów.

Drukuj PDF
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” zaprasza mieszkańców powiatu brzozowskiego na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców tzw. małych projektów, nt. Zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów. 

Harmonogram szkolenia:

GodzinaZakres
9.30 – 11.00 Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”
w ramach działania Osi 4 Leader „małe projekty”:
- cele LSR- kryteria wyboru dla małych projektów- dokumenty wewnętrzne LGD związane z naborem Zasady przyznawania pomocy w ramach „małych projektów”:- rola i zakres małych projektów- koszty kwalifikowalne- beneficjenci- poziom dofinansowania Wybór „małych projektów” do dofinansowania (ocena przez LGD i Urząd Marszałkowski, tryb rozpatrywania wniosku)
11.00 – 11.45Zasady finansowania, realizacji i rozliczania małych projektów
11.45 – 12.00Przerwa kawowa
12.00 – 13.30Przedstawienie i omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
13.30 – 14.15Przygotowanie wniosku o pomoc – ćwiczenia praktyczne
14.15Zakończenie szkolenia

Szkolenie odbędzie się w dniu 19 listopada 2013 r. w Sali Myśliwskiej Hotelu ALTA w Brzozowie 

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Zmieniony: Środa, 23 Lipiec 2014 08:49  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360