Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna System gospodarowania odpadami Gospodarka odpadami Wyniki jesiennej zbiórki wielkogabarytów i innych problemowych odpadów

Wyniki jesiennej zbiórki wielkogabarytów i innych problemowych odpadów

Drukuj PDF

W okresie  24-26 września 2013r. została przeprowadzona zbiórka  odpadów wielkogabarytowych, zużytego elektrosprzętu i innych  komunalnych odpadów, które nie mogą być zebrane  do worków.

Ilości zebranych odpadów, m.in.:

- 17,6 Mg  odpadów wielkogabarytowych

- 6,0 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- 2,9 Mg zużytych opon

- 0,002 Mg zużytych  baterii

- 1,9 Mg urządzeń zawierających freony

- 2,7 Mg odpadów z  tworzyw sztucznych

- 0,2 Mg materiałów izolacyjnych

- 12,5 Mg innych zmieszanych odpadów komunalnych

Była to pierwsza  tego rodzaju zbiorka organizowana  na taką skalę w naszej gminie. Łącznie zebrano w niej  ponad 43 tony odpadów , czyli średnio  z każdej nieruchomości zebrano 24 kg.

Mimo wielu jeszcze niedociągnięć  w tym zakresie mamy nadzieję, że kolejna zbiórka planowana na przełomie marca i kwietnia  2014r. przebiegnie sprawniej i  oddawane odpady będą  dobrze przygotowane  ( odpowiednio  posegregowane wg rodzajów i umieszczone w oddzielnych workach)  do odbioru.

W przyszłości  ( może już niedalekiej) oddanie w/w odpadów będzie możliwe również w organizowanym  na oczyszczalni ścieków w Bliznem Punkcie  Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

Dziękujemy mieszkańcom za  zwrócenie uwagi na przypadki  dewastowania lub kradzieży odpadów i powiadamianie o tym odpowiednich służb.

Zmieniony: Czwartek, 12 Grudzień 2013 08:53  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360