Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna System gospodarowania odpadami Gospodarka odpadami Kolejne dzikie wysypiska na terenie gminy zostały zlikwidowane

Kolejne dzikie wysypiska na terenie gminy zostały zlikwidowane

Drukuj PDF

Na przełomie  roku  dzięki  środkom uzyskanych z Fundacji "Tradycyjna Zagroda" w ramach  zawartego porozumienia  oraz dzieki zaangażowaniu uczniów i pracowników zatrudnionych  w ramach prac interwencyjnych udało się zlikwidować dwa kolejne wysypiska śmieci będące pozostałością  "poprzedniego systemu gospodarowania odpadami".

Poniżej  krótka relacja ze sprzątania  z udziałem uczniów  Szkoły Podstawowej w Woli Jasienickiej:

http://www.wolontariat.czystepogorze.pl/wolontariat/wola-jasienicka-05122013r/3-w-1.html

Zwracamy się z apelem o nie wyrzucanie  odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone. Ilość odbieranych odpadów z każdej nieruchomości nie jest limitowana, więc każdy mieszkaniec może oddać wszystkie odpady w ramach zbiórki jaka odbywa się co dwa tygodnie. Likwidowanie wysypisk wiąże się z koniecznością  ponoszenia dodatkowych kosztów, angażowaniem  innych osób oraz całą procedurą związaną  z ustaleniem  właściciela działki na której znajduje się wysypisko oraz osobę która dopuściła się nielegalnego wyrzucenia śmieci.

Na terenie naszej gminy zlokalizowanych zostało jeszcze kilka innych dzikich wysypisk śmieci. Obecnie trwa ustalanie  właścicieli działek na których się znajdują. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21 z późn.zm.) przez  posiadaczy  odpadów  rozumie się  wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów, domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości (art.1 ust.1 pkt19).  Dlatego też, jeżeli nie można ustalić sprawcy, to właściciel działki odpowiada za odpady jakie znajdują się na jego działce.

Zmieniony: Środa, 23 Lipiec 2014 07:29  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360