Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna System gospodarowania odpadami
System gospodarowania odpadami

Wyniki jesiennej zbiórki wielkogabarytów i innych problemowych odpadów

Drukuj PDF

W okresie  24-26 września 2013r. została przeprowadzona zbiórka  odpadów wielkogabarytowych, zużytego elektrosprzętu i innych  komunalnych odpadów, które nie mogą być zebrane  do worków.

Ilości zebranych odpadów, m.in.:

- 17,6 Mg  odpadów wielkogabarytowych

- 6,0 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- 2,9 Mg zużytych opon

- 0,002 Mg zużytych  baterii

- 1,9 Mg urządzeń zawierających freony

- 2,7 Mg odpadów z  tworzyw sztucznych

- 0,2 Mg materiałów izolacyjnych

- 12,5 Mg innych zmieszanych odpadów komunalnych

Była to pierwsza  tego rodzaju zbiorka organizowana  na taką skalę w naszej gminie. Łącznie zebrano w niej  ponad 43 tony odpadów , czyli średnio  z każdej nieruchomości zebrano 24 kg.

Mimo wielu jeszcze niedociągnięć  w tym zakresie mamy nadzieję, że kolejna zbiórka planowana na przełomie marca i kwietnia  2014r. przebiegnie sprawniej i  oddawane odpady będą  dobrze przygotowane  ( odpowiednio  posegregowane wg rodzajów i umieszczone w oddzielnych workach)  do odbioru.

W przyszłości  ( może już niedalekiej) oddanie w/w odpadów będzie możliwe również w organizowanym  na oczyszczalni ścieków w Bliznem Punkcie  Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

Dziękujemy mieszkańcom za  zwrócenie uwagi na przypadki  dewastowania lub kradzieży odpadów i powiadamianie o tym odpowiednich służb.

Zmieniony: Czwartek, 12 Grudzień 2013 08:53
 

Kolejny krok w kierunku edukacji ekologicznej

Drukuj PDF

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu „Wybieram.CzystePogorze.pl-eko-sieć w działaniu” na terenie naszej Gminy  20 listopada 2013r. została zorganizowana Eko-Olimpiada. Miejsce przeprowadzenia tych swoistych zawodów  ekologicznych był planowo Zespół Szkół w Bliznem , ale dzień przed olimpiadą- ze względu na awarię wodociągową w szkole -  zostało zmienione  na Zespół Szkół w Orzechówce. W  imprezie tej wzięło udział  100 uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy oraz ich opiekunowie. 

Całą  imprezę poprowadzili przedstawiciele Fundacji  „Tradycyjna Zagroda” wraz z  trenerami  Stowarzyszenia EKOSKOP , którymi  byli m.im. wolontariusze z czterech krajów europejskich  oraz  harcerze z rzeszowskiego oddziału ZHP.

 

Uczestnicy Eko-Olimpiady  wcześniej przygotowali potrzebne rekwizyty (odpady)  m.in.  butelki PET, opakowania po płynnej żywności (np. typu TETRAPAK po sokach, mleku, itp.).

 

 Na  miejscu były już przygotowane przez organizatorów stanowiska do przeprowadzenia  różnorodnych konkursów m.in. „ do  wyławiania  śmieci z rzeki”, rozpoznawania rodzaju odpadów  i właściwej ich segregacji ,  zapoznanie się z długością okresu utylizacji  poszczególnych rodzajów odpadów, zagrożeniami jakie niesie niewłaściwe zagospodarowanie odpadów itp.

 

 

Zgromadzona młodzież miała  okazję do dobrej zabawy  ale przede wszystkim do nauki właściwych postaw  ekologicznych. Dopingowana przez swoich  opiekunów ( którzy również brali udział w konkursach)  oraz przez organizatorów osiągnęła bardzo dobre wyniki. Sześć najlepszych uczniów  otrzymało  wspaniałe nagrody rzeczowe , a wśród  kilkunastu pozostałych wylosowano  nagrody pocieszenia , którymi były m.in.  koszuli z logo Fundacji,  ekologiczne torby na zakupy, gry planszowe itp. Również gospodarz imprezy – Zespół Szkół w Orzechówce – otrzymał  prezent w postaci pomocy naukowych do  eko-lekcji.  Wszystkie nagrody i prezenty zostały ufundowane przez organizatorów Eko-Olimpiady.

 

 

Wszystkim którzy  przyczynili się  do zorganizowania tej imprezy składamy  serdeczne podziękowania. Mamy nadzieję, że  trud włożony w  edukację młodego pokolenia nie pójdzie na marne i  swoje doświadczenia  przyniosą do domów  i podzielą się ze swoimi rodzinami.

 

 

 
Zmieniony: Czwartek, 05 Grudzień 2013 11:25
 

Akcja i konkurs: „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!”

Drukuj PDF

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy  do udział w konkursie „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!” 

Zaangażowanie i odwaga polegać będzie przede wszystkim na publicznym określeniu siebie jako osoby, która nie pali śmieci i nie zgadza się na tego typu szkodliwe praktyki swoich sąsiadów.

Celami akcji i konkursu "Nie palę śmieci - dbam o zdrowie dzieci!" są:

  • zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z paleniem śmieci w przydomowych piecach oraz piecach C.O wśród mieszkańców,
  • tworzenie społeczności ludzi przyjaznych zdrowiu i środowisku naturalnemu oraz promowanie, wśród mieszkańców Pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego odpowiedzialnych postaw ekologicznych i społecznych.

Symboliczne identyfikowanie się z akcją "Nie palę śmieci - dbam o zdrowie dzieci!" wymaga przyklejenia na drzwiach Państwa domu/mieszkania naklejki akcji oraz udokumentowania tego wydarzenia zdjęciem.

Zgłoszenia do udziału w akcji  wymaga zarejestrowania się. Wszystkie informacje dostępne są  na stronie internetowej http://www.nie-palesmieci.czystepogorze.pl/niepalesmieci/ .

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zmieniony: Środa, 23 Lipiec 2014 07:52
 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu odpadów

Drukuj PDF

Gmina Jasienica Rosielna osiągnęła  następujące poziomy recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku  oraz ograniczenia masy  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  i przekazywanych do składowania w 2012r.:

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacjii kierowanych do składowania w 2012r. - 2,03% ( poziom wymagany -  nie więcej niż 75%)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012r. - 33,35% ( poziom wymagany - co najmniej 10%)

Zmieniony: Środa, 23 Lipiec 2014 07:52
 


Strona 5 z 11

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360