Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna System gospodarowania odpadami
System gospodarowania odpadami

PRZEWODNIK - RADY NA ODPADY - czyli wybrane sposoby

Drukuj PDF

Śmieci z gospodarstw domowych składają się w większości ze starych gazet i opakowań (papier, tektura), z odpadów organicznych, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki, metali, tekstyliów, drewna. Największą objętość zajmują tworzywa sztuczne (ok. 36% objętości odpadów komunalnych), w większości są to odpady po opakowaniach typu PET oraz pudełka, pojemniki, opakowania o dużej powierzchni, pojemności. Skład odpadów zależy np. od rodzaju zabudowy, wyposażenia i rodzaju urządzeń sanitarno-grzewczych. Zmienia się on również w czasie. Skład odpadów zmienił się znacząco w porównaniu z wczesnymi latami powojennymi, kiedy ilość makulatury była pięcio czy sześciokrotnie mniejsza, składników ulegających gniciu było dwa razy więcej, nie było właściwie tworzyw sztucznych, zaś dużo większą część stanowił popiół z pieców grzewczych.

Zmieniony: Środa, 23 Lipiec 2014 08:42 Więcej…
 

Informacja w sprawie usuwania popiołu z nieruchomości zamieszkałych

Drukuj PDF
Przypomina się, że popiół nie może być  gromadzony w workach na odpady zmieszane ( czarnych). Musi być on gromadzony w odrębnych pojemnikach i oddawany  w Punkcie  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie  uruchomiony na oczyszczalni ścieków w Bliznem. O godzinach otwarcia Punktu poinformujemy odrębnym komunikatem.
Zmieniony: Piątek, 08 Listopad 2013 11:57
 

Akcja usuwania dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Jasienica Rosielna

Drukuj PDF

W ubiegłym tygodniu  udało się nam  zlikwidować dwa dzikie  wysypiska śmieci : Na Górze Św. Michała w Bliznem oraz przy drodze Na Buka w Orzechówce.

  Wysypisko "Na Buka" przed akcją

 Dzięki podjęciu współpracy z Fundacją "Tradycyjna Zagroda" zs w Manasterzu i podpisaniu umowy o strategicznej współpracy partnerskiej  przy realizacji projektu: Wybieram.CzystePogorze.pl-eko-sieć w działaniu!  pozyskaliśmy środki  na usunięcie ( na razie) dwóch dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy.

 W czasie ....        ... i po sprzątaniu.

Mamy  nadzieję, że w przyszłości  uda nam sie zlikwidować kolejne - już niestety zlokalizowane wysypiska. Apelujemy  do wszystkich mieszkańców Gminy o nie wyrzucanie odpadów w miejsca niedozwolone. Ilość oddawanych  odpadów komunalnych nie jest limitowana, w ramach opłaty  dostarczana jest  potrzebna ilość worków przez firmę wywozową, więc  wszystkie odpady z nieruchomości zamieszkałych  prosimy oddawać  w sposób zgodny z Regulaminem  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na zauważone przypadki podrzucania śmieci przez inne osoby i zgłaszania tego faktu do Urzędu Gminy  lub bezpośrednio na Policję tel. alarmowy 112.

Relacja ze zbiórki w Bliznem pod adresem: http://www.wolontariat.czystepogorze.pl/wolontariat/blizne-31102013r/dwa-punktu-zrzutow-posprzatane.html 

Zmieniony: Wtorek, 05 Listopad 2013 11:16
 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy

Drukuj PDF

       Miejscem zagospodarowania  przez podmiot odbierający odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy   

       Jasienica  Rosielna zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych jest

 

       Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów - Sortownia  odpadów komunalnych

       zmieszanych  i z selektywnej  zbiórki/kompostownia ul. Białobrzeska 38-400 Krosno   

 

       wskazana dla Regionu Południowo- Zachodniego w  Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego

 uchwalonego 

       Uchwałą Nr XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r.

 

Zmieniony: Piątek, 27 Wrzesień 2013 09:15
 


Strona 6 z 11

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360