Debata społeczna „Bezpieczny Senior”

Poniedziałek, 09 Marzec 2015 07:07 Administrator
Drukuj

     W dniu 05.03.2015 roku w Sali kina przy Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej odbyła się debata społeczna „Bezpieczny Senior”, której organizatorami byli: Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie z Komendantem Powiatowym Policji mł. insp. Adamem Paczosa na czele oraz Pani Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek. Debata poświęcona była bezpieczeństwu osób starszych, ale także ludzi samotnych oraz mających specyficzne potrzeby zdrowotne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszej części spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie mł. insp. Mariusz Skiba oraz asp. Anna Karaś Specjalista Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie omówili prezentację multimedialną poruszającą metody wykorzystywane przez oszustów oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

W dalszej części zgromadzeni goście mogli zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki, na które wyczerpujących odpowiedzi udzielał Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie.

Ostatnim punktem spotkania był występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Orzechówce, którzy zaprezentowali przedstawienie teatralne „Przez życie na walizkach…”.

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy debaty otrzymali elementy odblaskowe ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.