Obrady Brzozowskiego Konwentu Samorządowego

Wtorek, 17 Marzec 2015 10:36 Administrator
Drukuj

13 marca bieżącego roku w siedzibie Gminy Jasienica Rosielna odbyły się obrady Brzozowskiego Konwentu Samorządowego, poświęcone tematyce działań zmierzających do utworzenia w Powiecie Brzozowskim Centrum Integracji Społecznej.

 

 

Omówione zostały podstawy prawne tworzenia i działalności Centrum Integracji Społecznej, zasady organizacji, sposoby finansowania oraz zaplecze lokalowe i jego lokalizacja. Obrady Brzozowskiego Konwentu Samorządowego zakończyły się wizytą w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.

Pod przewodnictwem Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża w Konwencie udział wzięli: pan Janusz Draguła – Wicestarosta Brzozowski, pani Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu, pani Marta Częczek – Skarbnik Powiatu, pan Wiesław Marchel – Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie, pan Józef Rzepka – Burmistrz Brzozowa, pani Urszula Brzuszek – Wójt Gminy Jasienica Rosielna, pan Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia, pan Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów, pani Sabina Południak – Sekretarz i Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec, pani Danuta Czerwińska – Sekretarz Gminy Domaradz, pan Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, pan Edward Sabik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie, pan Stanisław Pająk – Przewodniczący Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej, pan Piotr Tasz – Przewodniczący Rady Gminy w Haczowie, pan Józef Kołodziej – Dyrektor PUP w Brzozowie, pani Zofia Foryś – Kierownik PCPR w Brzozowie, pani Beata Kaczmarska – Kierownik GOPS w Jasienicy Rosielnej, pani Teresa Szelast - Kierownik GOPS w Dydni, pan Marcin Marcinkowski – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, pan Sławomir Spaczyński – Kierownik Centrum Ekonomii Społecznej w Kolbuszowej, pani Barbara Sadowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA w Poznaniu, pani Małgorzata Chmiel – Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie oraz pani Ewelina Szela – Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości w Rzeszowie.