V Rocznica Tragedii Smoleńskiej

Poniedziałek, 13 Kwiecień 2015 12:02 Administrator
Drukuj

 

„Istniejemy póki ktoś o nas pamięta”

 

11 kwietnia 2015 roku w Jasienicy Rosielnej odbyła się uroczystość upamiętnienia V Rocznicy Tragedii Smoleńskiej objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

 

 
     Uroczystość V rocznicy Tragedii Smoleńskiej rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Jasienicy Rosielnej, po której w uroczystym orszaku przemaszerowano pod Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej. Po poświęceniu obelisku przez Księdza Dziekana Wiesława Twardego, pod pomnikiem zostały złożone kwiaty przez: Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Rzońcę, Panią Marszałek Województwa Podkarpackiego Marię Kurowską, Panią Kierownik Biura Poselsko – Senatorskiego Ewę Miciak – w imieniu Pani Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicji Zając, Delegację Powiatu Brzozowskiego z Panem Starostą Powiatu Brzozowskiego Zygmuntem Błażem na czele, Panią Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszulę Brzuszek oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jasienica Rosielna Stanisława Pająka, Delegację Gminy Dydnia z Wójtem Gminy Panem Jerzym Adamskim na czele, Delegację Gminy Nozdrzec z Wójtem Gminy Panem Antonim Gromalą na czele, Wójta Gminy Domaradz Pana Jana Kędrę, Członka Zarządu Powiatu Brzozowskiego Pana Adama Jajkę w imieniu Rady Powiatu Brzozowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie mł. insp. Adama Paczosę, Delegację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie z Komendantem st. bryg. Janem Szmydem na czele, Pana Krzysztofa Fiejdasza w imieniu Mieszkańców Gminy Jasienica Rosielna.

Po odegraniu przez Orkiestrę Dętą z Gminy Domaradz Hymnu Państwowego przemaszerowano do Sali Domu Strażaka, gdzie Pani Wójt Gminy Jasienica Rosielna powitała zgromadzonych gości i stwierdziła, że „Dzisiejsza uroczystość  jest dowodem na to, że pamięć o tych, którzy odeszli w trakcie pełnienia służby umiłowanej Ojczyźnie – na zawsze pozostanie w naszej pamięci, bowiem „Istniejemy póki ktoś o nas pamięta”. Jestem dumna z tego, że nasza obecność na dzisiejszej uroczystości może zaświadczyć o tym, że przynależymy do tej wspólnoty, do tego narodu, dla którego BÓG, HONOR, OJCZYZNA – jest wartością nadrzędną.”

Po przemówieniu Pani Wójt Gminy Jasienica Rosielna głos zabrali Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca oraz Pani Marszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska. Część oficjalna uroczystości zakończyła się występem artystycznym młodzieży z Zespołu Szkół w Orzechówce pt. „Katyń – Smoleńsk. Pamiętamy”.

 

Wójt Gminy Jasienica Rosielna składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wzięli udział w uroczystości upamiętnienia V Rocznicy Tragedii Smoleńskiej.

 

Informacja o uroczystości w lokalnych mediach:

www.RBR.info.pl http://rbr.info.pl/?p=5065

www.brzozowiana.pl http://brzozowiana.pl/jasienica-rosielna/item/2164-jasienica-rosielna-uroczystosci-upamietniajace-5-rocznice-tragedii-smolenskiej.html